Obec Horní Heřmanice
Obec Horní Heřmanice

Svoz komunálního a tříděného odpadu, tedy černých, žlutých a modrých popelnic.

Od nového roku bude probíhat svoz komunálního odpadu, tedy černých popelnic pouze 1x za 14 dní a to po celý rok stejně. Souběžně, ale v jiný den bude 2x za měsíc probíhat svoz tříděného odpadu – tedy obalových plastů ve žlutě označených popelnicích (popřípadě pytlový sběr) a svoz papíru v modře označených popelnicích, které se budou střídat po 14.dnech.

Sběrná místa na tříděný odpad (plast, papír a sklo) a komunální odpad.

V obci Horní Heřmanice se nachází několik sběrných míst na tříděný a komunální odpad.

Jedná se o místa v Dolních Heřmanicích u zastávky Samoty, u Minářů, u bytovky, u bývalé prodejny a na Chudobě u cesty na Záhoru. Dále v Horních Heřmanicích u kostela, u školy, u kulturního domu, u sokolovny a u kavárny. Tyto místa jsou určena především pro chalupáře, ale i pro vás, co je využíváte pro třídění skla, plastu a papíru.  Tato sběrná místa fungovala léta bez problémů a převážně chalupáři je hojně využívali. Bohužel v posledních dvou až třech letech se nám na těchto místech hromadí i odpad který tam jednak nepatří anebo ten, který nepochází od vás tedy z naší obce. Odpad k nám vozí bohužel i projíždějící z řad firem a občanů jiných obcí. Za všechen tento odpad ale platíme! Jedinou možností, jak zamezit nárůstu tohoto nechtěného odpadu bude přesunutí těchto míst na místa mimo hlavní komunikace, tedy mimo silnici z Výprachtic, Lanškrouna a Záhory, nebo v menší míře jejich úplné zrušení. Pro některé z vás to bude znamenat, že například vytříděné sklo budete nosit nebo vozit o kousek dál než doposud. Hlavní změna to bude pro chalupáře, pronajímatele nemovitostí a pro ty z vás, kdo svůj domovní odpad sypali do velkých černých kontejnerů. Tyto již na těchto místech nebudou a je vaší povinností si na domovní odpad pořídit popelnici svoji. Toto opatření bude spolu se zavedením popelnic na tříděný odpad jedním z prvních kroků, jak snížit dopady (zdražení) nového zákona o odpadech.

 

Velkoobjemový odpad.

Upozorňujeme občany, chalupáře a majitele nemovitostí, že na sběrný dvůr, který je pro vás otevřen každou první sobotu v měsíci nepatří odpad, který vzniká především vyklízením vašich nemovitostí. Majitel těchto nemovitosti je povinen při vyklízení objednat si na vlastní náklady kontejner ze společností, které se tímto odpadem, svozem a jeho likvidací zabývají, tedy v našem okolí, Komunální služby Jablonné nad Orlicí, Technické služby Lanškroun nebo EKOLA Libchavy. Na sběrný dvůr také nepatří žádný drobný odpad, který můžete zlikvidovat umístěním do vaší popelnice. Takový odpad bude na našem sběrném dvoře odmítnut a nebude uložen. Odvezete si ho zpět. Nadále můžete vozit elektroodpad (pračky, sporáky, televize, bojlery a jiný elektro odpad), dále velkoobjemový odpad (skříně, gauče, koberce a jiný odpad co velikostně nelze umístit do popelnice) a nebezpečný odpad (barvy, rozpouštědla, autobaterie, pneumatiky). Upozorňuji vás, že například staré pneumatiky jsou vám ze zákona povinni převzít prodejci při výměně pneumatik za nové.

Co si od těchto změn slibujeme ?

Doufáme, že nové nastavení svozů bude umožňovat a vás motivovat ještě k lepšímu třídění odpadů, sníží se nám platby za četnost svozů komunálního odpadu, nebudeme platit za odpad který u nás odkládají projíždějící a tím mírnit dopady novely zákona o odpadech, tedy zvyšování cen, které nás bohužel všechny čeká.

Přílohy:
SouborVelikost souboru
Stáhnout soubor (Hermanice kalendář.pdf)Hermanice kalendář.pdf2140 kB
© 2005-2016 Obec Horní Heřmanice,
Veškerá práva vyhrazena
Realizace HezkéWEBY.cz
OBECNÍ ÚŘAD
Horní Heřmanice 91
561 33
Tel.: 465 391 212
Fax: 463 351 542
ÚŘEDNÍ HODINY
Po.: 08:00 - 11:30
      13:00 - 16:30
St.: 08:00 - 11:30
      13:00 - 16:30