Obec Horní Heřmanice
Obec Horní Heřmanice

Usnesení


Dostupné soubory: Strana 5 z 22
 
Typ Název Datum Velikost Soubor
pdf0 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem aktualizovaného plánu péče 22.02.2021 1.19 MB

Stáhnout

pdf1 Záměr pronajmout na dobu neurčitou část (463m²) z p.p.č. 456/2 v k.ú. Rýdrovice 16.02.2021 412.26 KB

Stáhnout

pdf2 Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem 01.02.2021 106.55 KB

Stáhnout

pdf3 Pozvánka na veřejné zasedání č.5/2020 14.12.2020 476.01 KB

Stáhnout

pdf4 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků 09.11.2020 1.04 MB

Stáhnout

pdf5 Záměr koupě části p.p.č.269/2 v k.ú. Horní Heřmanice v Čechách 23.10.2020 569.06 KB

Stáhnout

pdf6 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 13.10.2020 229.7 KB

Stáhnout

pdf7 Pozvánka na veřejné zasedání č.4/2020 08.10.2020 486.05 KB

Stáhnout

pdf8 Nařízení KHS Pardubického kraje 01.10.2020 368.26 KB

Stáhnout

pdf9 Vyrozumění o termínu a místu školení 10.09.2020 425.47 KB

Stáhnout

pdf10 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise, pro volby 2. a 3. října 2020 03.09.2020 334.04 KB

Stáhnout

pdf11 Seznam : údaje o nemovitých věcech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem 02.09.2020 105.07 KB

Stáhnout

pdf12 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání AKTUALIZACE Č. 3 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE 02.09.2020 113.56 KB

Stáhnout

pdf13 V e ř e j n á v y h l á š k a opatření obecné povahy - závody „I. Albrechtický kopec“ 14.08.2020 221.66 KB

Stáhnout

pdf14 Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje. 14.08.2020 316.77 KB

Stáhnout

pdf15 Pozvánka na veřejné zasedání č.3/2020 12.08.2020 485.88 KB

Stáhnout

pdf16 Záměr pronájmu pozemku st.p.č.318 pro KONZUM o.d. 04.08.2020 410.96 KB

Stáhnout

pdf17 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - kůrovec 2020 31.07.2020 250.42 KB

Stáhnout

pdf18 Řád veřejného pohřebiště obce Horní Heřmanice 27.07.2020 587.18 KB

Stáhnout

pdf19 Příloha k veřejné vyhlášce - oznámení projednání uplatňování úz.plánu H.H. 24.07.2020 1.09 MB

Stáhnout

© 2005-2016 Obec Horní Heřmanice,
Veškerá práva vyhrazena
Realizace HezkéWEBY.cz
OBECNÍ ÚŘAD
Horní Heřmanice 91
561 33
Tel.: 465 391 212
Fax: 463 351 542
ÚŘEDNÍ HODINY
Po.: 08:00 - 11:30
      13:00 - 16:30
St.: 08:00 - 11:30
      13:00 - 16:30