Obec Horní Heřmanice
Obec Horní Heřmanice

Vážení přátelé, občané. V letošním roce se budou konat v termínu 23. a 24. září opět po čtyřech letech volby do zastupitelstva obce Horní Heřmanice.

Oslovuji především Vás, kteří máte dobré nápady a vize, chtěli byste zrealizovat něco užitečného a nebo vidíte v obci problematická místa která si zaslouží změnit ? Pak je velmi důležitá Vaše účast ve volbách a třeba ne jenom jako volič, ale i jako kandidát na zastupitele. 

Není horší varianty, jak obec bez zastupitelstva a proto využijte svého práva.

Termín pro podání kandidátních listin je nejpozději do 66. dnů před konáním voleb, pro letošek tedy 19. července 2012 do 16:00 hodin a podávají se příslušnému registračnímu úřadu. Se samotnou registrací kandidátní listiny vám samozřejmě poradíme a nebo se můžete obrátit přímo na Městský úřad Lanškroun, který bude příslušným registračním úřadem pro podzimní komunální volby. 

Podrobné informace najdete na stránkách MVČRInformace o podmínkách kandidatury ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2022

 

A níže několik nejdůležitějších bodů :

Zastupitelstvo obce bude mít i v příštím období 7. členů zastupitelstva.

Kdo může kandidovat do zastupitelstva obce?

Občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, má v obci trvalý pobyt, nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva, nemá omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.

Občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území ČR nebo povolení k trvalému pobytu, nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nemá omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.

Kdo je oprávněn podat kandidátní listinu?

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí mohou podat volební strany typu:

- registrované politické strany nebo politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena a jejich koalice,

- nezávislí kandidáti,

- sdružení nezávislých kandidátů,

- sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.

Volební strany, s výjimkou nezávislého kandidáta, podávají kandidátní listinu prostřednictvím svého zmocněnce.

Komu a v jaké lhůtě se kandidátní listina podává?

Kandidátní listina se podává nejpozději 19. července 2022 do 16.00 hodin Městskému úřadu Lanškroun

Podrobnosti o náležitostech a vzoru kandidátních listin, registraci, zmocněnci aj. výše odkazem MVČR.

Tomáš Beran, starosta.

© 2005-2016 Obec Horní Heřmanice,
Veškerá práva vyhrazena
Realizace HezkéWEBY.cz
OBECNÍ ÚŘAD
Horní Heřmanice 91
561 33
Tel.: 465 391 212
Fax: 463 351 542
ÚŘEDNÍ HODINY
Po.: 08:00 - 11:30
      13:00 - 16:30
St.: 08:00 - 11:30
      13:00 - 16:30