Obec Horní Heřmanice
Obec Horní Heřmanice

Na základě množících se dotazů na pozemkové úpravy nám paní Ing.Hana Jeníčková, Ph.D. odpověděla následující :

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí provádí pozemkové úpravy dle zákona č. 139/2002Sb. v platném znění.

Dne 2.7.2013 byl pobočkou přijat

Plán zahájení komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích okresu Ústí nad Orlicí v období od roku 2013 do roku 2017 a následně v roce 2015 upřesněn a rozšířen  do roku 2020. Tento plán byl vyhotoven na základě požadavku Státního pozemkového úřadu a ve spolupráci s příslušnými katastrálními pracovišti Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, a to s ohledem na důvody, naléhavost a účelnost provedení pozemkových úprav v jednotlivých katastrálních územích (veřejný zájem, protipovodňová a protierozní ochrana území, ochrana území ležících v CHKO, odstranění právní nejistoty v katastrálních evidencích z důvodu nedokončených přídělových a scelovacích řízení apod.) a respektuje také přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu určených na provádění pozemkových úprav. S ohledem na výše uvedené bylo katastrální území Horní Heřmanice do tohoto plánu zařazeno na zahájení pozemkových úprav po roce 2020.

 

Vzhledem ke skutečnosti, že by Vaše  podaná žádost o zahájení pozemkových úprav v k.ú. Horní Heřmanice splnila  podmínku danou ustanovením § 6 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů („pozemkový úřad zahájí řízení o pozemkových úpravách vždy, pokud se pro to vysloví vlastníci pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území“), budou pozemkové úpravy zahájeny v tom daném roce podání žádosti a výběrové řízení na dodavatele bude probíhat v následném roce.  

Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.

odborný rada - vedoucí pobočky

 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Pobočka Ústí nad Orlicí

 Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

tel.: +420 601584039

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.spucr.cz

© 2005-2016 Obec Horní Heřmanice,
Veškerá práva vyhrazena
Realizace HezkéWEBY.cz
OBECNÍ ÚŘAD
Horní Heřmanice 91
561 33
Tel.: 465 391 212
Fax: 463 351 542
ÚŘEDNÍ HODINY
Po.: 08:00 - 11:30
      13:00 - 16:30
St.: 08:00 - 11:30
      13:00 - 16:30